Loading..

     var mobile = (/android/i.test(navigator.userAgent.toLowerCase()))        if(mobile(GetCookie('cerez') !== 'tahmaz' )) { jQuery(document).ready( function() { jQuery('.gg-fb').modal({minWidth:"600", minHeight:"400px", overlayClose: false , escClose : false }); // Açılacak en küçük genişliğin 600px olacağını ve 'gg-fb' divini açmasını belirttik // Siyah alana tıklayınca kapanmasın diyorsak overlayClose : false yapmalıyız.Açmak için true olmalı // Esc tuşuna basınca kapanmasın diyorsak escClose : false yapmalıyız.Açmak için true olmalı SetCookie('cerez','tahmaz',1); }); }    }